CK MTB Maraton Hlinsko

Oficiální stránky klubu

Home

29.5. - Hlinecký bikový 1/2 MX dvojic

Chceme Vás pozvat na 1. ročník závodu Hlinecký Bikový 1/2 Maraton dvojic.

Nový závod, nová trať, nová výzva - 
pro dvoučlenná družstva. 
Hecni kámoše !!!

                                                                            Pro zobrazení propozic klikněte na zobrazit celé►


Hlinecký bikový 1/2 maratón dvojic 2010

 

Pořadatel:

CK MTB Hlinsko ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko, Českou hasičskou jednotou

Hlinsko a Městskou policií Hlinsko.

 

Datum a místo konání:

Sobota 29. května 2010

Hlinsko - Rataje, lyžařský areál KKL

 

 

Popis závodu:

Soutěž dvojic na trati MTB půlmaratonu. Dvojice musí společně projet kontrolami a cílem. V cíli se měří čas druhému z dvojice. Závodníci si mohou navzájem pomáhat (občerstvení, defekt ...). Každá dvojice má svého kapitána, který za dvojici odpovídá a zastupuje ji při jednání s pořadatelem (např. změny v přihlášce, protesty atd.). Startovní čísla jsou průvodním průkazem (slouží pro kontroly, cíl a občerstvení v cíli)!!!

 

Program závodu:

sobota 29. 5. 2010      12:00 - 13:00  prezence, výdej startovních čísel

                                                           a poslední možnost přihlášení

                                   14:00              první starty

                                   16:00 - 19:00  předpokládané dojezdy do cíle

                                   vyhlášení výsledků - po dojetí všech dvojic do cíle, nejpozději v 19:00

                                                           tombola

                                   od 19:30         bike párty

 

Přihlášky:

            e-mailem:        ckmtb.prihlasky@seznam.cz

            poštou:                        Petr Svoboda, Fügnerova 858, 539 01 Hlinsko

            na místě:         za zvýšené startovné v kanceláři závodu v den startu od 12:00 do 13:00

Uzávěrka přihlášek je v pátek 21. 5. 2010!

Přihláška po tomto termínu je možná pouze v den závodu za zvýšené startovné!!!

 

Každá dvojice podává jednu přihlášku, ve které uvede:

            název týmu

            kategorie

            jméno kapitána, rodné číslo, místo bydliště

            jméno druhého člena, ročník narození, místo bydliště

            kontakt na kapitána (telefon + e-mail)

 

Startovné:

Pro přihlášené do pátku 21. 5. 2010 (rozhoduje datum připsání na účet pořadatele, doporučené datum úhrady nejpozději 19. 5. 2010):

            500,- Kč/dvojici

Startovné zasílejte na účet č. 1144438399/0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo kapitána.

 

Pro přihlášené v den startu:

            700,- Kč/dvojici (bez nároku na pamětní a propagační předměty)

Startovné zahrnuje:

            startovní čísla pro oba členy

            pamětní a propagační předměty od partnerů závodu (zajištěno pouze pro předem přihlášené)

            občerstvení na trati (2x)

            občerstvení v cíli (jídlo, pití)

            zdravotní a pořadatelskou službu

            měření časů a zpracování výsledků

            doprovodný program

            lístek do tomboly

 

Kategorie:

            M - MUŽI - ročník 1971 až 1991 (možné kombinace M+M, M+J, M+V a V+J)

            J - JUNIOŘI a KADETI - ročník 1992 až 1995

            V - VETERÁNI - ročník 1970 a starší

            X - MIX - ročník 1995 a starší (muž + žena, žena + žena)

 

Ve dvojici JUNIORŮ a VETERÁNŮ musí oba splňovat podmínky pro zařazení do této kategorie, v opačném případě spadají do kategorie MUŽŮ (viz níže).

 

Členem dvojice MUŽŮ může být 1 závodník, který věkem patří do kategorie Juniorů nebo Veteránů. Dvojici MUŽŮ může též tvořit jeden závodník, který věkem patří do kategorie Veteránů, a druhý závodník, který patří věkem do kategorie Juniorů.

 

Dvojici MIX tvoří dva závodníci: muž (ročník 1995 a starší) a žena (ročník 1995 a starší), dvě ženy (ročník 1995 a starší).

 

Start:

První kategorie startují v 14.00 hod, a další ve vlnách, 5 dvojic po 1 minutě, dle startovní listiny.

Pořadatel si vyhrazuje právo na příp. změnu pořadí a času startů.

 

Vyhlášení výsledků a ceny:

Vítězná dvojice v kategorii MUŽŮ obdrží finanční cenu (4000 Kč).

V každé kategorii budou vyhlášeny vždy tři nejrychlejší dvojice a obdrží věcné ceny.

 

Trať:

Délka trati je asi 50 km a tvoří ji dva okruhy (40 + 10 km, průjezd areálem KKL). Vede z 80% po lesních cestách a z 20% po místních asfaltových komunikacích. Trať je stavěna pouze pro MTB a je bez problémů je sjízdná za každého počasí.

 

Technické pokyny

 

Startovní čísla: v tomto závodě mají důležitější význam než jen svou obvyklou úlohu na říditkách. Provázejí dvojici od počátku závodu až po závěrečnou bike párty.

Kapitánovi se na číslo zaznamenávají průjezdy kontrolami na trati. Číslo pak předloží ke kontrole v cíli rozhodčím, aby mohla být dvojice klasifikována v závodě. Startovní číslo druhého závodníka zůstává dvojici a slouží jako stravovací kupón na občerstvení v prostoru cíle (jídlo + pití).

 

Značení: Trať je vyznačena šipkami (svislé směrovky a ploché značení na cestě) a plastikovou páskou. Na nepřehledných místech bude pořadatelská služba. Z hlediska orientace je trasa náročná a proto je třeba značení trati věnovat zvýšenou pozornost.

 

Kontroly: Na trati bude rozmístěno několik kontrol. Těmito kontrolami musí dvojice projet společně a průjezd si nechá kapitán potvrdit na startovní číslo. Pokud by kapitán toto startovní číslo v cíli nepředložil rozhodčím, či v něm nebyly zaznamenány průjezdy všemi kontrolami, nebude dvojice klasifikována. Rozmístění kontrol bude vyvěšeno v kanceláři závodu před startem a kapitán je povinen se s tímto rozmístěním seznámit.

 

Start: Dvojice se dostaví do prostoru startu 15 minut před svým startovním časem. Start je pevný, z volné nohy. Startovní časy a startovní čísla budou uvedena ve startovní listině, která bude vyvěšena v den závodu v kanceláři závodu.

 

Odstoupení ze závodu:

V případě odstoupení ze závodu kapitán toto ohlásí nejbližší kontrole nebo rozhodčím v cíli.

 

Závazné podmínky účasti:

Všichni závodníci jsou povinni dodržovat tento rozpis závodu. Podmínkou účasti je řádně vyplněná a pořadateli doručená přihláška celé dvojice. Kapitán svým podpisem na prezenční listině vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že bere na vědomí níže uvedené podmínky závodu a zodpovídá za to, že se jimi bude řídit i druhý člen dvojice.

1.         Závod se jede zčásti na silnicích za plného silničního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

2.         Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou.

3.         Závodníkovi není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu.

4.         Pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy.

5.         Závodník se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá za škody, které způsobí.

6.         Závod se z velké části jede po chráněném území CHKO, a je proto nutné dodržovat pravidla pro pohyb v CHKO, zejména pohybovat se jen po vytyčené trati.

7.         Kapitán zodpovídá za to, že všechny údaje v přihlášce jsou vyplněny pravdivě, v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídá za všechny škody, které tím vzniknou.

 

Protesty:

Podává kapitán dvojice podle ustanovení tohoto rozpisu do 15 minut po zveřejnění výsledků spolu s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá uvedená částka ve prospěch pořadatele. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.

 

 

Petr Svoboda, ředitel závodu

Jindřich Podaný, hlavní rozhodčí

Žádné komentáře
 
CK MTB Maraton Hlinsko